Publisert 08. mars 2018 kl. 15.15.

Oppfinnarar frå Steinsdalen til NM

På fylkesmessa for Ungt entrepenørskap onsdag vann Nortech UB frå Kvam vidaregåande skule, avdeling Norheimsund innovasjonsprisen og vart beste yrkesfaglege ungdomsbedrift.

Innovatørane frå andreårsklassen i industriell teknologi er med det sikra deltaking i noregsmeisterskapen for elevbedrifter på Lillestrøm i april.

Steinar Steine, som er avdelingsleiar i teknologifag på skulen, seier til HF at dommarane på messa lét seg imponera av at elevane frå skulen i Steinsdalen verkeleg laga noko handfast.

– Så vidt eg kunne sjå, var elevane våre dei einaste som bidrog med eigenproduserte ting, seier han.

Bendik Vestrheim seier på vegner av vinnarane at heile klassen på ti gutar er med i elevbedrifta, som har vore i drift sidan sist haust. Vinnarprodukta på messa var ei lunnevogn for firhjulingar og eit stativ for syrekanner til slåtteapparat. Produkta er altså landbruksorienterte, og på NM vil dei i tillegg delta med ei «nøytral» kopling til slangar for spreiing av gylle. I sterk kontrast til dette kjem ein såkalla BMW-pad. Det er ei pute tilpassa jekken til BMW-bilar, fortel Vestrheim. Klassen har også hatt oppdrag for Jondal stål og Lid jarnindustri.


– Me produser både på oppdrag og for lager. Dette skjer i verkstadtimane våre. Me tener massevis av pengar. Når skuleåret er over til våren, trur eg me kjem til å sitja att med eit overskot på om lag 100.000 kroner, seier eleven.

Klassen med elevar i 17–18-årsalderen har sjølv ansvaret for ordrar, innkjøp og økonomi. Vestrheim trur dei fleste ynskjer læreplass i mekanisk industri når skuleåret er over. Sjølv vil han verta vaktmeister.

– Elevbedrifta har lært oss mykje, seier han, og legg til at Kvam vidaregåande skule er den beste skulen han har vore borti.
Siste Nytt:

08. Mars 2018

Må samordna økonomi

Åsmund Soldal

redaksjon@hf.no


07. Mars 2018

Dusinet færre skulesøkjarar i Kvam

Åsmund Soldal

redaksjon@hf.no


07. Mars 2018

Papiraviser taper for nett

Åsmund Soldal

redaksjon@hf.no