Dette er ein artikkel for abonnentane våre

12. Februar 2018

Bønder får kommunal draghjelp


Ap vart åleine om å krevja same handsaming i år som tidlegare av søknader om fondsstønad til driftsbygg i landbruket. Det ville ha kosta 745.000 kroner ekstra.


Login HF