Publisert 10. februar 2018 kl. 16.00.

Halv million for massar

GBS entreprenør AS har tilbode Kvam herad å få kjøpa steinmassar til sjøfyllinga ved Hardangerbadet AS. Tilbodet lyder på ein halv million kroner utan moms.

Som HF skreiv tysdag, må summen dekkjast med dei politisk løyvde 8,5 millionar kronene til fyllinga. I utlysinga har rådmannen stipulert at 10.000 kubikkmeter vert levert i området før arbeidet, og at like mykje vert levert undervegs.

Ifølgje tilbodet er planen å levera massane frå vegarbeidet ved Laupsa. Manglar det massar, kan ein henta dei frå bustadprosjektet Sjoaskår i Øystese sentrum eller frå steinuttaket i Haukelid.

Tilbodet HF har fått innsyn i, er sladda slik at prisane ikkje viser. Dersom byggherre Kvam herad tingar arbeid som ikkje er skildra i tilbodet, vil det verta sendt ekstrarekningar.

Fristen for å levera inn fyllingstilbod er i dag.