Dette er ein artikkel for abonnentane våre

08. Januar 2018

Ny tunnel mellom gamle tunnelar kan gagna mjuke i Jondal


Ein ny tunnel mellom Nordrepollen og Austrepollen kan kosta 1,2 milliardar kroner. Ny gang- og sykkelveg frå Sætveithagen til Jondal kan verta del av pakken om om bompengeinnkrevjinga i Jondalstunnelen vert utvida.


Login HF