Dette er ein artikkel for abonnentane våre

03. Januar 2018

Føyer tobakk til sjekklista


Nye reglar gjer at alle som vil selja tobakk og tobakksurrogat, må registrera seg i tobakkssalsregisteret. I Kvam skal eininga for alkohol og servering føra tilsyn med salet.


Login HF