Dette er ein artikkel for abonnentane våre

12. Desember 2017

Vart kalla inn til samtale etter å ha kritisert anbodsprosess


Gunnar Helle kjende seg «kalla inn på teppet» av ordføraren etter å ha kome med kritiske utsegner i Hardanger AKS-saka. Ordføraren avviser at han bad om anna enn ei drøfting.


Login HF