Publisert 12. desember 2017 kl. 00.01.

Hesthamar sjef etter nyttår

Truleg vert stabs- og økonomisjef Anita Hesthamar konstituert rådmann frå 1. januar. Då sluttar Arild M. Steine. Heradsstyret tek stilling til framlegget i dag.

Framlegget går ut på å gje ordførar Jostein Ljones (Sp) fullmakt til å inngå avtale med eit rekrutteringsselskap som skal finna rådmannskandidatar. Eit tilsetjingsutval med ordføraren, varaordførar Heidi Sandven Botnen (KrF), Borghild Storaas Ones (Ap) og Herleif Tveit (Sp), pluss to tillitsvalde, skal gje råd til heradsstyret om val av ny rådmann, ifølgje framlegget.