Publisert 07. desember 2017 kl. 10.38.

Fleire varer og betre plass


Spar Jondal var stengd i to veker i november. Den nyopna butikken gjev kundane ei ny og langt betre handleoppleving, meiner dagleg leiar Olav Eide.


– Me har installert nye kjøle- og og frysediskar og nye hyller. Dei nye diskane er slankare enn dei gamle, og dei nye hyllene tek mindre plass. Dermed har butikken betre plass mellom reolane, samstundes som vareutvalet er blitt større, fortel Eide.

Den ombygde butikken opna torsdag.


– Meir miljøvennleg

Nye Spar Jondal har vorte meir miljøvennleg. Dei gamle lyspærene er bytte ut med nye LED-lys. Kjøleelementa i dei nye fryse- og kjølediskane vert drivne med karbondioksid. Til saman gjer dette at butikken brukar langt mindre straum, fortel Eide.

Kostnaden med arbeidet er mellom fire og fem millionar kroner.

– Det er med ein butikk som med ein bil: Når han vert gammal nok, er det best å byta han ut. Det er 11 år sidan sist me gjorde noko i butikken. Ting byrja verta gamle, og vedlikehaldskostnadene har vorte høgare og høgare. Då er det like greit å gjennomføra ei skikkeleg oppgradering, seier han.


Satsar på lunsjkundane

Eide seier at kundar som stikk innom for å kjøpa lunsj, er viktige for Spar Jondal. Difor har butikken lenge hatt varmdisk framme ved kassane i staden for bak i lokalet. Lunsjkundane vil finna mykje å gle seg over i den nye butikken.

– Tidlegare har me hatt éin varmdisk. Den nye butikken har to. Dessutan har me installert ein ny og moderne salatbar. Salatbaren har mellom anna ein skjerm der folk kan finna ut kva allergen maten inneheld. Dette er eit heilt nytt konsept frå Bama. Me er den tredje butikken i landet som har installert salatbaren, fortel han.


Stivpynta butikk

Eide fortel at på nyopninga torsdag var alt berre fryd. Butikken var pynta med julepynt og blomar, og det vart servert kaffi og kaker til kundane. Til stades var representantar for Spar-kjeda og frå flere leverandørar. Det viktigaste av alt var likevel at kundane likte det dei såg.

– Mange vart forbausa over kor god plass det er vorte i butikken og lurte på om me hadde utvida bygget, fortel Eide.