Publisert 04. desember 2017 kl. 00.01.

Vegljos

Etter som denne saka har figurert i lokalavisa TO gonger, om enn i smålåte omfang, må eg tru det har ei av to forklaringar; anten for å visa kor utruleg naive me kan vera her ute i periferien av heradet, eller at redaksjonen meiner at saka har interesse for lesarane av H.F. Om det er fyrste alternativet, kan eg utan å stussa seia at trua på at heradet gjev ved dørene, er minimal.

Vel eg det andre alternativet, kan eg opplysa fylgjande: Me opparbeidde eit privat byggjefelt her ute i «Bakkaskogen» i 1977–78 med veg (om lag 200 meter), vatn og kloakk. Det kosta heradet om lag 0 kr. Det er no fire bustadhus pluss ei hytte her. Me har så vidt eg veit aldri motteke ei krone i støtte til noko som helst, har vel ikkje venta det heller.

Eg kontakta ein heradsstyremedlem for ein mannsalder sidan og spurde om han trudde heradet kunne tenkja seg å overta vegen, eg treng ikkje skriva kva svaret var.

Eg kan ikkje rekna ut kva me mogelegvis kan ha spara heradet for gjennom førti år, men det må vel vera noko.


Til sist: Eg må tilstå at eg ikkje omsnakka dette med naboane, i trua på at dei og kunne tenkja seg å verta litt «opplyste».

Stolpen står her, men det er framleis mørkt i skogen ...

Gunnar Melstveit