Publisert 03. desember 2017 kl. 00.01.

Strandveg her og strandveg der

I debatten om opparbeiding av strandveg framfor Hardangerbadet vert det stadig vist til strandvegen i Norheimsund.

Til det er det å seia at det tok 20 år frå fyrste vedtak i formannskapet (februar 1993) om å byggja ein gangveg langs fjorden frå hotellet til fartøyvernsenteret, til den stod ferdig.

Initiativet kom frå fartøyvernsenteret og kulturhotellprosjektet tidleg på 90-talet. For å få prosessen i gang igjen, løyvde næringslaget 15 år seinare 100.000 kroner til prosjektering av fase 1 frå Sandvenskaien til kulturhustomta. Ein kostnad kommunen då ikkje kunne ta på seg. Seinare kom det ny reguleringsplan for området, og strandvegen vart vedteken utbygd i full skala. Utbyggingsvedtaket i heradsstyret kom i etterkant av skulesaka, nærmast som eit plaster på såret etter at den tverrpolitiske ”skulealliansen” hadde lagt ned ungdomsskulen i bygda. Hugsar eg ikkje feil, vart dette også ein del av ein politisk hestehandel for at Hardangerbadet-prosjektet skulle få ei lånetilsegn frå heradet på 20 millionar, seinare omgjord til ei løyving frå «mastefondet».


Det tok altså 20 år å få strandvegen i Norheimsund realisert, mot Dei uavhengige sine stemmer. Berre til orientering.

Hallvard Bjørgum