Publisert 17. november 2017 kl. 09.11.

Kvam veks, Odda stuper


Folketalet i Kvam auka med 24 i 3. kvartal, og enda på 8.493 ved utgangen av september. I Jondal gjekk folketalet ned med 1 til 1.105.


Det er ikkje barneproduksjonen, men tilflytting som bergar kvemmingane. 18 vart fødde og 22 døydde i 3. kvartal i Kvam. 115 flytta til og 84 frå Kvam.

I Jondal var det like stor påfyll som avgang: 2 personar.

I dei andre kommunane er det lite å jubla for dersom målet er folketalsauke. Det vart til dømes 68 færre oddingar, slik at berre 6.855 er att i industribyen i Sørfjorden. Reinspikka fråflytting står åleine for 51 av nedgangen. Ullensvang mista 23 og sit att med 3.369.

Ulvik mista 4 og har att 1.122, Granvin har som tidlegare 930 sjeler, og Eidfjord mista 1 person og har att 938.

I dei tre kommunane som skal slå seg saman i 2020 – Odda, Ullensvang og Jondal – minka folketalet til saman med 92 personar i førre kvartal.

Endåtil på Voss minka folketalet, om ikkje i vossaekstrem stil, så i det minste med 1 til 14.572.