Publisert 16. november 2017 kl. 08.53.

Sprengjer nær born

Sprengingsarbeidet ved Kvam rådhus fører til at borna i den offentlege barnehagen og skulen i Norheimsund må pila og gøyma seg jamleg. Sprenginga vert varsla med tekstmelding ein halv time før salven, og med vanleg lydvarsling rett før salven. Borna må halda seg på trygg avstand, noko som på skulen tyder at borna i klasseromma nærast rådhuset må gå ut på gangen. Barnehageborna må halda seg på rett side av barnehagen, skriv prosjektleiar Tore Skeie i eit brev til skulane og barnehagane.

Skeie skriv at det vil verta ein del tungtrafikk i området ved rådhuset og skulen, og at det difor bør vurderast om ferdsla i området bør reduserast i byggjeperioden. Kvam familie- og læringssenter skal vera ferdig i desember 2018.

Ifølgje brevveksling mellom entreprenør Kjosås maskin AS og Skeie er det uvisst korleis kommunale datatenarar vil reagera på ristingar som følgje av sprenginga. Nyleg vart det registrert risting som er høgare enn tilrådd. Ifølgje entreprenøren skuldast det ein mur som fungerte som vektarm. Muren skulle frikoplast frå rådhuset som følgje av hendinga.