Publisert 14. november 2017 kl. 09.57.

Brann i bustad i Øystese


Fire personar måtte evakuera heimen sin i natt. To kjæledyr mista livet.


Klokka 01.37 i natt melde politiet om ein brann i ein einebustad like ved Esso-stasjonen og avkøyrsla til Lundanes i Øystese.

Huseigaren melde frå om brannen til naudetatane, og dei to vaksne og to ungdommane som budde i huset, kom seg trygt ut.

Ein hund og ein katt omkom i brannen.

Bjørn Johansen, leiar for brann- og redningstenesta i Kvam herad, fortel at bebuarane i huset vakna til mykje røyk. Då brannvesenet kom til staden, hadde flammane brent seg gjennom huset.

– Me var eit stort mannskap som arbeidde ganske effektivt og sløkte det som var synleg. Det var ein del holrom i huset som ikkje var like enkelt å komma til, men me fekk sløkt brannen til slutt, seier Johansen.

Han seier at det strøymde til mannskap frå Norheimsund, Øystese og Ålvik for å hjelpa til med sløkkinga.

– Det tok litt tid, og me var avhengige av ein del brannfolk. Huset er ganske stort og fullrestaurert. Dei har gjort forferdeleg mykje arbeid med det, seier Johansen.

Etter nokre timar var brannen under kontroll, og klokka 04.32 melde 110 Hordaland på Twitter at brannen var sløkt.


Huset fekk omfattande skadar. Johansen fortel at både høg temperatur og kraftig røyk har sett preg på heile huset, også på stader som flammane ikkje råka.

– Heldigvis hadde alle komme seg ut. Dette viser kor fort ein slik brann kan utvikla seg om han får halda på ei stund utan å verta oppdaga. Det er vesentleg at ein tek naudsynte forholdsreglar. Opplever ein at det byrjar å pipa, er det berre ein ting å gjera, nemleg å komma seg ut.

Johansen veit ikkje kva som er åsaka til brannen.

– Me fokuserer ikkje på årsaka så framt ho ikkje har direkte tyding for arbeidet vårt. Det er politiet si oppgåve, så får dei den assistansen dei treng frå oss.

Andor Helgheim, politiførstebetjent i Kvam og Samnanger lensmannsdistrikt, seier det er for tidleg å seia noko om årsaka.

– Me vil undersøka etter kvart som huset vert kjølt ned, seier han.