Publisert 12. november 2017 kl. 21.35.

Tre generasjonar samla til festmiddag


Det nye kjøkenet på Haugatun vart feira i regi av Strandebarm ungdomslag laurdag med ein staseleg middag, vise ord og bygdedans. Ein durabeleg fest blei det.


Feiringa av det nye kjøkkenet vart også annonsert som den årlege haustfesten, og det samla seg folk i to etappar. Frammøtet var godt, 130 gjester totalt, medan heile 35 bidrog med frivillig arbeid for arrangementet; alt frå å gå på hjortejakt til å ta oppvasken.

Før det blei spela opp til dans, kom om lag femti frammøtte til dekt bord, der ordet gjekk på rundgang og programmet var fylt med både humor, minne frå ungdomshuset og planar for huset. Fleire gamle travarar hadde eit gledeleg gjensyn med bygget, og aldersspennet var stort. Fleire av dei frivillige i dagens lag er borna og barneborna til tidlegare engasjerte.

– Ein kjekk og minnerik kveld. Atmosfæren i salen var akkurat slik me håpa, med staselege festbord, levande lys, gjester i godt lag, kjempegod mat, gode ord og morosame innslag frå både scena og kjømeisteren, fortel skribenten i styret, Svanhild Traa Rogdaberg.


Mange å takka

Det var mange som hadde noko å bidra med i eit særs variert program då folk fekk ordet mellom kjømeister Olav Tombre sine morsomheiter. Økonomiansvarleg i laget, Arngunn Timenes Bell, sette den rette stemninga ved å spela Vé no velkomne med æra av Geirr Tveitt på hardingfele, før leiar i ungdomslaget, Kjell Ove Tolo, ynskte velkomen. Svanhild Traa Rogdaberg heldt så ein prolog med mykje lokal humor og heider til dei som hadde bidrege.

Sju medlemer i kjøkennemnda vart klappa fram og fekk rosehelsingar, medan ei særskild takk vart send til Brit Mary Heggeli for hennar store bidrag og pågangsmot for ungdomslaget til ho døydde den fyrste dagen i år.


Attersyn til 1929

Fleire lokale lag og privatpersonar vart takka for innsatsen. Eit fascinerande tilbakeblikk vart gjeve då Olav Sletvold las frå protokollen til Strandebarm ungdomslag om den store innviingsfesten for Haugatun 21. desember 1929. Attersynet vart følgt opp av Johan Storm Munch, som oppmoda dagens unge til å tora å drøyma meir om kva som kan oppnåast i bygda.

Store ord vart nytta for å skildra det freda ungdomshuset, og korleis kjøkenet stod ferdig i fornya utgåve i år etter at det sist hadde vore pussa opp i 1985. Representantar for to viktige bidragsytarar til oppgraderinga av kjøkenet fekk ordet. Gunnar Skeie representerte Sparebankstiftinga Hardanger og ordførar Jostein Ljones Kvam herad. I tillegg har Sparebanken vest, Lingalaks AS og fylkeskommunen bidrege til å dekkja den totale kostnadsramma på 836.000 kroner.

Det som vart produsert på kjøkenet denne kvelden, indikerte at det kan verta mange gode måltid i Haugatun i tida som kjem. Ein framifrå meny av kortreist mat som var laga på dugnad av lokale råvarer, og dei frammøtte fekk servert laksetartar til forrett og lokal hjort i gryte til hovudrett. Måltidet vart avslutta med heimelaga karamellpudding.


Når teknikken sviktar

Latteren sat laust, men det var stundom tekniske utfordringar i form av at det kom ulydar frå høgtalarane når det blei snakka i mikrofonen. Dei frammøtte vart av den grunn oppmoda om å setja mobiltelefonen i flymodus, noko som hjelpte på både lyden og fellesskapet. Det var ein peikepinn mot den neste store satsinga til ungdomslaget.

– Me har ei utfordring med lydstøy for arrangementa våre, og treng å oppgradera lydanlegget, fortel Svanhild Traa Rogdaberg.

Oddvar Skogasel delte nokre ord frå hans ferske bokdebut, Odelsgut, der den eventyrlege skildringa av korleis det var då den første tv-en kom til bygda og han kika inn vindauga til naboen. Så tok det ikkje lang tid før han entra scena igjen i ny utgåve, som den sminka «trimmedamå». I den utgåva baud Skogasel på seg sjølv, i ei dristig utkledning der han fortalde sjølvsentrert og med innleving på bergensdialekt.


Julesketsj i lokal drakt

I eit anna innslag var det mange som kjende seg sjølve att, for i ein ny versjon av Grevinnen og hovmeisteren var Silje Håbrekke ein stadig meir sjanglande hovmeister for Siril Sundfjord i rolla som Miss Sophie. Hovmeisteren presenterte dei sju gjestene rundt bordet som kvar enkel medlem i kjøkennemnda. Hovmeisteren imiterte dei sju gjestene som om dei sat ved bordet og skåla med Miss Sophie. Etter kvart som det vart meir skåling, vart hovmeisteren stadig meir sjanglande, til høg latter i salen.

Hotshots, eit band frå Fusa som har vitja bygdene i Kvam før, stod for den levande musikken. Dei spela til dans med klassikarar. Ryktet seier at festen heldt fram i private heimar til det lysna, så det viser seg at strandbermingane veit å setja pris på eit realt kjøken.
Siste Nytt:

12. November 2017

Tre generasjonar samla til festmiddag

Hallgeir Berge

redaksjon@hf.no


12. November 2017

Badeland


10. November 2017

Sprang for å hjelpa Nepal

Sjur Mikal Dolve

redaksjon@hf.no


09. November 2017

Frå Bratwürstchen til lutefisk

Gry Svartveit

redaksjon@hf.no


08. November 2017

Motorsykkel av vegen