Publisert 10. november 2017 kl. 09.55.

Sprang for å hjelpa Nepal


Framnesruss støttar organisasjonen Himalpartner gjennom årets misjonsprosjekt. Laurdag sprang skuleelevane inn 823.845 kroner til arbeid med mental helse i Nepal.


Mellom dei deltakande i det årlege misjonsløpet var det fleire som hadde kledd seg ut. Andreklassingane Katrine Austevoll og Sunniva Heien Børnes kledde seg ut som høvesvis nissen og reinsdyret Rudolf. Dei to hadde med seg ein høgtalar som spela julemusikk og gav peparkaker og motivasjon til dei andre.

– Me har begge pådrege oss skade, og me kunne difor ikkje springa, seier Børnes.

Saman gjekk ho og veninna likevel ti rundar.

– Vêret er vel slik det plar vera. Me kunne nok ha klart oss utan regnet, men ein tenkjer ikkje så mykje over det når ein er ute i løypa. Det er nok verre for dei som står og ser på, konkluderer Austevoll.

Dei to veninnene hadde båe samla over fire tusen kroner før løpet, og var samde om at pengane gjekk til eit godt føremål.

– Dei har behov for hjelp, seier Austevoll.

Dei som sprang flest rundar, var Steffen Rydland og Lars Rognald Midtgård Matre. Båe sprang 38 rundar, noko som svarar til omtrent 19 kilometer. Til saman var det 247 personar ute i løypa.


Oppsparinga allereie i gang

– Me spring fordi me drøymer å vera med på å byggja eit rehabiliteringssenter for psykisk sjuke utanfor Katmandu i Nepal, seier Martha Andersland, ein av dei to misjonsprosjektleiarane.

Gjennom 90 minutt samla ho og dei fleste andre elevane, enkelte lærarar og nærståande pengar til prosjektet ved å springa den om lag fem hundre meter lange og kuperte løypa som går rundt fleire av bygningane inne på Framneshalvøya. Føreåt hadde dei springande samla sponsorar, som anten sponsa med ein fast sum eller ein sum per runde. Elevane har allereie starta innsamling. På torgdagen i Norheimsund i september hadde dei stand, og i dei tre foreldrehelgane i framnesåret skipar dei til basar. I tillegg kjem inntekter frå den planlagde måneskinsturen, talentiaden og revyen.


Vil auka kunnskapen

Pengane går gjennom Himalpartner til deira samarbeidsorganisasjon Koshish sine prosjekt. Dei skal ikkje berre byggja eit rehabiliteringssenter, men ynskjer mellom anna på generelt grunnlag å auka kunnskapen om mental helse i Nepal. Mange veit ikkje kva psykisk sjukdom er, og psykisk sjuke i Nepal står i fare for å verta kasta på gata av familien og verta offer for andre former for diskriminering og stigmatisering. Psykisk sjukdom vert nemleg knytt til fordommar og overtru. Koshish sitt mål er å gi også nepalarar med psykiske utfordringar eit verdig liv, og på lang sikt få styresmaktene til å ta ansvar for behandling.

Nepal er eit relativt fattig fjelland på det indiske subkontinentet, med jordbruk som viktigaste næringsveg. Medan om lag 80 prosent av innbyggjarane er hinduismar, er berre 0,2 prosent av innbyggjarane kristne.


Engasjerte av røyndomen

I oktober var Andersland, saman med nestleiar i misjonsprosjektet, Harald Mulen, på ei spennande vitjing i Nepal.

– Eg kjenner at eg har vorte meir og meir engasjert etter at me var og kika på det verkeleg gode arbeidet som vert gjort. Prosjektet kjem til å utretta store ting, seier Andersland, som synest arbeidet er kjekt.