Publisert 07. november 2017 kl. 10.23. Oppdatert 07. november 2017 kl. 10.43.

– E-avis skal vera på plass fredag


E-avisa til HF er enno ute av drift, men skal vera tilgjengeleg att fredag, seier dagleg leiar.
HF har allereie fått nokre telefonar frå lesarar som har registrert at e-avisa ikkje er tilgjengeleg i dag, til liks med fredag i sist veke.
Dagleg leiar Camilla Skaar Ljones seier seg lei for mangelen, som skuldast kommunikasjonssvikt mellom leverandørane til HF i overgangen til ein ny e-avisleverandør.

Bed om tolsemd

Ljones seier leverandørane har forsikra at e-avisa skal vera på plass fredag. Også gamle aviser skal då verta tilgjengelege for abonnentane.
– Dei fleste tingarane vil ha sjansen til lesa avisa i papirformat, men det gjeld ikkje alle. Me kan ikkje gjera anna enn å be dei ha litt tolsemd med oss, og håpar som sagt at alt skal vera som normalt att denne veka, seier Ljones.