Dette er ein artikkel for abonnentane våre

06. Oktober 2017

Landbasert oppdrett skal gjera alt betre på Ljones


Setjefisk- og smoltanlegget på Ljones har ført med seg vassmangel, ureining og villkattar. No lovar Biofish AS at eit nytt landbasert anlegg skal få bukt med plagene.


Login HF