Dette er ein artikkel for abonnentane våre

11. August 2017

Ny nemnd tok skuleskyssen


Fredrikke Rasmussen er den første skuleeleven frå Porsmyr og Soldal-området som ikkje får skuleskyss. Ei ny tverrfagleg nemnd vurderer den 3.646 meter lange vegen til huset som korkje særleg farleg eller særleg vanskeleg.


Login HF