Dette er ein artikkel for abonnentane våre

13. Mai 2017

Fylkeslag skifta meining etter høyring i elvesak


I 2012 bad fleirtalet om delt vern av Øystesevassdraget. I førre fylkesutvalsmøte dukka saka brått opp att, og fleirtalet var for vern frå fjord til fjell.


Login HF